Обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регионалната колегия на БАЗ – Русе е учредена на 04.07.2020г.

Към настоящия момент в колегията членуват 66 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Русе:
IBAN : BG 41 BPBI 7921 10 46367701
Банка:Пощенска банка
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците –Русе
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Николаевска“ 66, Русе 7012

Регионален председател

+359878267851

Имейл

office-ruse@baz.bg

Новини

Структура

Симеон Петков Цветанов

Председател

 • Заместник председател Стефан Пламенов Атанасов

  Секретар Елга Георгиева Тодорова

  Членове:

  1. Миглена Цанева Халаджова
  2. Иван Темелков Тричков
 • Контролна комисия:

  Председател Диляна Кръстева Йорданова

  Членове:

  1. Атанаска Георгиева Маринова
  2. Милен Пейчев Кирилов

  Комисията по професионална етика:

  Председател Атанас Васков Тодоров

  Заместник-председател Димитър Юлиянов Дачев

  Членове:

  1. Поля Христова Николова
  2. Анета Дончева Иванова
  3. Бейзад Набиев Чакалов

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-ruse@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 888 815 510

Полезни връзки