Обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регионалната колегия на БАЗ – Русе е учредена на 04.07.2020г.

Към настоящия момент в колегията членуват 66 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Русе:
IBAN : BG 41 BPBI 7921 10 46367701
Банка:Пощенска банка
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците –Русе
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Николаевска“ 66, Русе 7012

Регионален председател

+359 888 815 510

Имейл

office-ruse@baz.bg

Новини

Структура

РК Русе

Христина Манева

Председател

 • Заместник председател Милен Георгиев Георгиев

  Секретар Елга Георгиева Тодорова

  Членове:

  1. Миглена Цанева Халаджова
  2. Иван Темелков Тричков
 • Контролна комисия:

  Председател  Милен Пейчев Кирилов

  Членове:

  1. Атанаска Георгиева Маринова
  2. Диляна Кръстева Йорданова

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател Вартан Артюнович Вартанян

  Членове:

  1. Поля Христова Николова
  2. Нели Колева Пенчева
  3. Димитър Юлиянов Данчев
  4. Атанас Васков Тодоров

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-ruse@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 888 815 510

Полезни връзки